Naše práce

Nové korunky a přeléčení kořenových kanálků

Před

Rtg snímek před ošetřením: nepřesné podkažené korunky, periapikální nálezy na obou zubech („váčky“)

Průběh

Rtg snímek po demontáži korunek a opětovném ošetření kořenových kanálků

Po

Kontrolní rtg snímek – nové korunky, zhojené periapikální nálezy

Celokeramické korunky a fazety

Před

Výchozí stav před bělením zubů a před korekcí úsměvu na přání pacientky

Po

Po bělení zubů a zhotovení třech celokeramických fazet a jedné korunky na horní řezáky

OPG před a po komplexní sanaci

Před

OPG snímek při vstupní konzultaci – mnohočetné kazy pod starými nepřesnými výplněmi, periapikální nálezy („váčky“), špatná endodontická ošetření

Po

OPG snímek zhotovený tři roky po skončení sanace – nová endodontická ošetření, nové přesné korunky a můstky, pacientka bez potíží

Výměna nevyhovující výplně

Před

Podkažená „bílá“ výplň na šestce, nový kaz na sedmičce

Po

Nové fotokompozitní výplně

OPG před a po sanaci

Před

OPG snímek při vstupní konzultaci – nové kazy a kazy pod starými výplněmi

Po

Kontrolní OPG snímek dva roky po skončení sanace

Přímé kompozitní dostavby po ortodontické léčbě

Před

Nadměrně opotřebené zuby kvůli ortodontické anomálii

Po

Přímé kompozitní dostavby po dokončení ortodontické léčby

OPG před a po komplexní sanaci

Před

OPG snímek při vstupní konzultaci – mnohočetné kazy a prokažené kořeny k extrakci

Po

Kontrolní OPG snímek tři roky po skončení sanace – dlouhodobě stabilní výsledek, kost po extrakcích zhojena, kazy opraveny, mezera po extrahované horní čtyřce nahrazena můstkem

Celokeramické korunky na horních řezácích

Před

Provizorní korunky na horních dvojkách, rozsáhlé kompozitní dostavby jedniček

Po

Defitnitivní celokeramické korunky na dvojkách a jedničkách

Sanace kazu krok po kroku

Před

Primární kaz na horní šestce

Průběh

Přístup do kazu

Průběh

Odstraněný kaz

Po

Fotokompozitní výplň

Přeléčené kořenové kanálky, nová korunka a výplně

Před

Rtg snímek před ošetřením horní pětky – nedostatečně ošetřený kořenový kanálek, kaz pod korunkou a nepřesná korunka, podkažená amalgámová výplň na šestce a sedmičce

Po

Rtg snímek po ošetření – nově ošetřené kořenové kanálky, nová přesná korunka na pětce a fotokompozitní výplň na šestce a sedmičce

Hojení "váčku" po ošetření kořenového kanálku

Před

Rtg snímek po ošetření kořenového kanálku dolní pětky s „váčkem“

Po

Kontrolní rtg snímek po třech měsících - „váček“ zhojený (+ nová fotokompozitní výplň na šestce

Ošetření kořenových kanálků a kazů

Před

Rtg snímek před ošetřením – kazy na pětce a sedmičce a šestka s kazem a gangrénou

Po

Rtg snímek po ošetření – ošetřené kořenové kanálky na šestce a výplně na pětce, šestce a sedmičce