Stomatologický slovník

ABRAZE
Úbytek tvrdých zubních tkání způsobený vnějšími faktory (strava, čištění zubů, ale i zlozvyky jako je kousání tvrdých předmětů – tužka apod.)
ABSCES
Zánětlivá ohraničená dutina vyplněná hnisem
AFTY
Bolestivé postižení sliznice rtů, hran jazyka a spodiny dutiny ústní bez jednoznačné příčiny. Často způsobené drobným poraněním, popálením sliznice nebo imunitní poruchou. Léčba bývá symptomatická (potírání desinfekčními roztoky, vitaminy skupiny B), hojí se obvykle do týdne.
ALVEOLITIS, ALVEOLITIDA
Zánět extrakčního lůžka. Nejčastěji se vyskytuje po extrakci dolních zubů moudrosti.
AKUTNÍ PULPITIDA
Nevratný zánět zubní dřeně. Velmi bolestivý stav, kdy pacient často není schopen přesně určit příčinný zub. Začíná zvýšenou citlivostí až bolestí na studené, postupně se bolesti stávají spontánními, bez podráždění, analgetika zabírají omezenou dobu nebo téměř vůbec. Vždy je nutné vyhledat ošetření u zubního lékaře a provést tzv. endododontické ošetření zubu, tj. odstranění zanícené zubní dřeně příčinného zubu v lokální anestezii, mechanické opracování a desinfekce kořenových kanálků a jejich zaplnění.
BĚLENÍ ZUBŮ
Technika zesvětlení odstínu vlastních zubů pacienta. Jako účinné látky se používají látky na bázi peroxidů – úeroxid vodíku, karbamidperoxid, perboritan sodný apod. Principem účinku je rozložení komplexních chemických sloučenin způsobujících zabarvení zubu na jednodušší chemické sloučeniny, které jsou zároveň světlejší.
Může být zevní (ordinační/domácí) nebo vnitřní (bělení zubů zbarvených po endodontickém ošetření nebo po úrazech zubů)
BITE-WING
Rentgenové vyšetření napomáhající odhalení mezizubních kazů nebo kazů pod výplněmi, které nejsou běžně zjistitelné při klinickém vyšetření, kdy může zůstat i 50% a více kazů neodhalených. Mělo by být běžnou součástí preventivních prohlídek alespoň jednou za rok.
BRUXISMUS
Nevědomé nefyziologické zatínání a skřípání zuby ve spánku, kdy dochází k jejich nadměrnému opotřebování. Sekundárními následky mohou být poruchy temporomandibulárních kloubů způsobené svalovou dysbalancí a změnou mezičelistních vztahů. Častou příčinou je stres. V terapii se kromě odblokování stresových faktorů používá ochranná dlaha zabraňující nadměrnému opotřebení zubů, často je nutná celková rekonstrukce chrupu se zvednutím skusu a úpravou mezičelistních vztahů.
CITLIVÉ ZUBNÍ KRČKY
Nepříjemný bolestivý stav, který je častou příčinou návštěvy pacienta u zubního lékaře. Zuby jsou citlivé zejména na studené, sladké, kyselé, studený vzduch nebo při čištění. Příčinou bývá odhalený zubní dentin s otevřenými dentinovými tubuly, kdy dochází k dráždění nervových zakončení. Vyskytuje se často u odhalených zubních krčků nebo u nevyhovujícíh výplní. Řešení spočívá buď ve zhotovení výplně nebo používání vhodných zubních past a ústních vod obsahujících účinné látky snižující citlivost zubů, popřípadě aplikace ochranného laku na exponovaný dentin.
DENTIN
Synonymem je zubovina. Je to tvrdá zubní tkáň tovřící největší část zubu. V korunkové části zubů je krytý sklovinou, na kořeni zubu je krytý zubním cementem. Uvnitř něj se nachází dřeňová dutina a kořenové kanálky s nervově cévní tkání.
DENTITIO DIFFICILIS
Obtížné prořezávání zubu, zejména osmiček – tzv. zubů moudrosti.
ENDODONCIE
Ošetření kořenových kanálků – mechanické a chemické opracování kořenového systému a jeho zaplnění gutaperčou a tzv. sealerem. Důvodem tohoto ošetření je zánět zubní dřeně – pulpitis, nebo váček – když je zub „mrtvý“.
EXTRUZE
Ortodontický posun zubu směrem ven z lůžka. Důvodem tohoto typu ošetření jsou hluboké fraktury zubů, které sahají často až pod úroveň kosti, aby bylo možno ošetřit a zrestaurovat korunkovou část.
EXTRAKCE
Chirurgický zákrok, vybavení zubu ze zubního lůžka, provádí se v lokální anestezii.
FIXNÍ ORTODONTICKÝ APARÁT
Rovnátka přilepená k povrchu zubu po celou dobu ortodontické léčby. Běžně jsou nalepená z tvářové strany, v posledních letech se vyvinuly i systémy ortodontických aparátů nalepených z jazykové strany, taková rovnátka jsou de facto neviditelná.
FRENULEKTOMIE
Chirurgický výkon prováděný v lokální anestezii, při kterém se odstraní retní uzdička.
GANGRÉNA DŘENĚ
Infikovaná nekróza dřeně, zub po otevření zapáchá. K léčbě je nezbytné endodontické ošetření kořenových kanálků, popřípadě extrakce příčinného zubu.
GINGIVEKTOMIE
Ostranění zbytnělé dásně chirurgicky – skalpelem nebo vysokofrekvenčním proudem v lokální anestezii prováděné často při protetickém ošetření zubů. Častou příčinou je kromě zánětu také působení některých léků.
GINGIVITIS
Zánět dásně způsobený nedostatečnou zubní hygienou. Projevuje se otokem a krvácením dásní a jejich zvýšenou citlivostí až bolestivostí. K léčbě je nutná úprava dentální hygieny a používání vhodných kartáčků.
GUTAPERČA
Hmota přírodního původu příbuzná kaučuku. V podobě gutaperčových čepů se používá se při plnění kořenových kanálků.
HYDROXID VÁPENATÝ
Často používaná látka ve stomatologii s širokým spektrem účinku. Nejrozšířenější využití je při provizorním ošetření kořenových kanálků, kde se uplatňuje jako léčebná kořenová výplň, a při překrytí zubní dřeně při ošetřování hlubokých kazů.
HYPODONCIE
Snížený počet zubů způsobený nezaložením zárodku zubu. Nejčastěji postihuje zuby moudrosti, horní postranní řezáky a druhé dolní premoláry.
HYPERODONCIE
Zvýšený počet zubů. Nadpočetné zuby se vyskytují nejčastěji v lokalizaci mezi horními středními řezáky – tvz. mesiodens, nebo jako „devítky“ .
CHRONICKÁ PERIODONTITIS
Zánět tkání periodoncia, který se vyvíjí z neléčené pulpitidy nebo chronického dráždění zubu či po úrazu. Bývá asymptomatický, často odhalen náhodně na rentgenu jako tzv. váček. Při potížích je zub citlivý nebo bolestivý na skus nebo na poklep, může se projevit i píštělí nebo otokem. Terapie spočívá v endodontickém ošetření kořenových kanálků.
IMPLANTÁTY
Náhrada chybějícího zubu, skupin zubů nebo celého zubního oblouku pomocí zubních implantátů. Zubní implantát se skládá ze třech částí – fixtura – titanová část zavedená do kosti, abutement a suprakonstrukce, tj. nejčastěji korunka.
INCIZE
Protnutí měkkých tkání řezem skalpelem, laserem nebo vysokofrekvenčním proudem.
KARCINOM
Maligní nádor vycházející z epitelu s velmi závažnou prognózu. V dutině ústní postihuje nejčastěji jazyk a přilehlé sliznice a sliznice čelistních dutin.
KLÍNOVITÉ DEFEKTY
Defekty tvrdých zubních tkání krčkové oblasti zubu klínovitého tvaru. Jsou způsobené přetížením postiženého zubu při nepravidelném postavení a skusu zubů, kdy dochází k vylamování skloviny a dentinu. Terapie spočívá v úpravě skusu, eventuálně v překrytí defektu výplňovým fotokompozitním materiálem.
KOFFERDAM
Elastická blána, která slouží k zajištění absolutního suchého pracovního pole, tj. odizolování ošetřovaných zubů od prostředí dutiny ústní. K zubům se fixuje pomocí kofferdamové spony a rámečku, eventuálně dalších pomůcek.
KYRETÁŽ PARODONTÁLNÍHO CHOBOTU
Očištění povrchu kořene od plaku, zubního kamene a infikovaného cementu pomocí speciálních kyret při léčbě parodontózy. Tento typ ošetření je náročný na správné provedení, od kterého se i odvíjí úspěšnost léčby.
LEPTÁNÍ
Nezbytná příprava tvrdých zubních tkání pro vazbu fotokompozitních materiálů. Používá se 35-37% kyselina ortofosforečná.
LEUKOPLAKIE
Bílá ploška na sliznici, která nelze setřít, obvykle bez subjektivních potíží. Příčina je neznámá, často jde o souhrn chronického mechanického, termického nebo chemického dráždění. Velkou roli hraje i kouření. Často se vyskytuje jako prekanceróza. Je nutná excize s histopatologickým vyšetřením.
LINGUA GEOGRAPHICA / GLOSSITIS MIGRANS / MAPOVITÝ JAZYK
Postižení sliznice jazyka projevující se jako stěhovavá načervenalá políčka s bělavým okrajem, subjektivně nebolestivé, popř. pálením při jídle nebo pití. Častý je familiární výskyt. Nevyžaduje terapii.
LOKÁLNÍ ANESTEZIE
Místní znecitlivění ošetřované oblasti. Nejrozšířenějším anestetikem je artikain nebo mepivakain. Odeznívá podle použité dávky během dvou hodin od aplikace.
MANDIBULÁRNÍ ANESTEZIE
Svodná anestezie na nervus mandibularis. Po její aplikaci dochází k jednostrannému znecitlivění zubů a tkání dolní čelisti a jazyka.
NEKRÓZA DŘENĚ
Odúmrť zubní dřeně způsobená kazem, úrazem, chronickým drážděním nebo traumatizací při preparaci zubu. Terapií je endodontické ošetření kořenových kanálků.
NEURALGIE
Náhlá záchvatovitá krutá bolest v oblasti inervace periferního nervu, v obličeji postihuje zejména trojklanný nerv – nervus trigeminus.
OBNAŽENÉ KRČKY
Obnažení tvrdých zubních tkání v krčkové oblasti zubu, které jsou normálně kryty dásní. Do určité míry jsou v dospělosti a ve stáří způsobené přirozenou atrofií parodontu, maximálně však 2-3mm. Z nefyziologických příčin se uplatňují zejména parodontóza, nevhodná technika čištění tvrdým kartáčkem, zraňování dásně, vysoký úpon frenula a další.
ORTODONCIE
Obor stomatologie zabývající se prevencí, diagnostikou a terapií ortodontických čelistních a dentálních anomálnií, tj. anomálií v počtu, postavení, sklonu jednotlivých zubů i skupin zubů a čelistních kostí. Často vyžaduje interdisciplinární přístup.